Bádejte společně ve škole!

"Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje."

Charles Farrar Browne


VLASTNÍ PROŽITKY JSOU PRO ŽÁKY DŮLEŽITÉ!

A pro nás také! A tak děláme vše pro to, aby chemie nebyla jen teoretická, ale aby si ji žáci opravdu prožili. Badatelský deník proto obsahuje více jak 50 zajímavých experimentů, které si žáci sami vyzkouší. Navíc deník slouží zároveň jako poznámkový sešit, pracovní sešit a portfolio vlastních badatelských prací. Mají tak vše krásně pohromadě.
Jak bádat ve škole při chemii? S našim unikátním deníkem snadno! Dostupný pro osmý ročník ve dvou variantách podle toho, zda začínáte s uhlovodíky již v osmém ročníku nebo v devátém. Deník pro devátý ročník bude vydán na jaře 2020.
BÁDÁNÍ NEZNAMENÁ JEN VAŘIT PODLE KUCHAŘKY!

Z toho důvodu je většina úloh opravdu badatelských. To znamená, že žáci sami přicházejí s možným postupem, jak studované principy v laboratoři ověřit. Někdy je naopak známý postup a žáci formulují hypotézy. Součástí deníku jsou také badatelské pololetní projekty, kdy si žáci sami navrhnou výzkumnou otázku, hypotézu a možný experiment, jak hypotézu ověřit. 

Přesvědčte se sami...

Prohlédněte si ukázku z našeho deníku. Všimněte si badatelských prvků, které vedou žáky k samostatnosti i touze po objevování. Neméně důležité je i hodnocení vlastní práce. Pomozte žákům naučit se hodnotit svou práci, spolupráci s ostatními a dávat si cíle vedoucí k pokroku. Neučte žáky jen pro vědomosti, učte je pro život!