Přesvědčte se sami...

Prohlédněte si ukázku z našeho deníku. Všimněte si badatelských prvků, které vedou žáky k samostatnosti i touze po objevování. Neméně důležité je i hodnocení vlastní práce. Pomozte žákům naučit se hodnotit svou práci, spolupráci s ostatními a dávat si cíle vedoucí k pokroku. Neučte žáky jen pro vědomosti, učte je pro život!