Badatelský deník I. var. ORGANIC

Vyprodáno

Pro osmý ročník, součástí kterého se probírají i uhlovodíky a jejich deriváty (např. podle učebnice Fraus).

OBSAH:

1. Život je chemie

2. Vlastnosti látek

3. Separační metody

4. Částicové složení látek

5. Periodická soustava prvků

6. Chemická vazba

7. Vodík a voda

8. Vzduch

9. Halogeny

10. Další nekovy

11. Polokovy

12. Měkké kovy

13. Kovy

14. Kyseliny a zásady

15. Anorganické soli

16. Organická chemie

17. Alkany

18. Alkeny a alkyny

19. Areny

20. Halogenderiváty

21. Alkoholy

22. Aldehydy a ketony

23. Karboxylové kyseliny

24. Závěrečné shrnutí

Názvosloví

Pololetní badatelské projekty

Harmonogram roku

Laboratorní nádobí

Periodická tabulka prvků

140,00 Kč
Please select variants first