Badatelský deník I. - var. ATOMIC

Pro osmý ročník bez uhlovodíků a jejich derivátů (např. podle učebnice Nová škola, Fortuna).

OBSAH:

1. Život je chemie

2. Vlastnosti látek

3. Separační metody

4. Částicové složení látek

5. Periodická soustava prvků

6. Chemická vazba

7. Vodík a voda

8. Vzduch

9. Halogeny

10. Další nekovy

11. Polokovy

12. Měkké kovy

13. Kovy

14. Kyseliny a zásady

15. Anorganické soli

16. Chemické reakce

17. Chemické výpočty

Závěrečné shrnutí

Názvosloví

Pololetní badatelské projekty

Harmonogram roku

Laboratorní nádobí

Periodická tabulka prvků

140,00 Kč
Please select variants first